Giấy dán tường FELIZ 2017-2019

(Mã: 54321-2)

Kích thước: 1.06m x 15.6m 

Thi công: .000/m2