Giấy dán tường matrix 2017

(Mã: 54321-4)

Kích thước: 1.06m x 15.6m 

Thi công: .000/m2