Giấy dán tường matrix 2021-2023

 Quý khách có thể xem thêm mẫu giấy dán tường mới nhất tại đây: https://drive.google.com/drive/folders/1jdbr0NNxMabeUksHy-AEiOOkgMgSUtzX?zarsrc=10
 
(Mã: 54321-4)

Kích thước: 1.06m x 15.6m 

Thi công: .000/m2